Valstyret
25.08.2021 kl. 09:00 - 09:30
Rådhuset

Møtedokument
Sakspapir m/innkalling - Møte i Valstyret den 25.08.2021
Møteprotokoll - Møte i Valstyret den 25.08.2021
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2021 Godkjenning av møteprotokoll Vis
13/2021 Stortingsvalet 2021 - Val av røystestyre Vis
14/2021 Referat- og drøftingssaker Vis