A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Om oppvekstsenteret

Velkommen til oss!!Visjon Skjolden skule1

  • Skulen vår er i år tredelt med 29 elevar.
  • I barnehagen er det 12 barn.
  • Skulefritidsordninga (SFO) har 8 elevar.

Skulen ligg høgt og fritt over Skjolden sentrum
med ei fabelaktig utsikt over Lustrafjorden mot Molden.

Me arbeider for ein trygg og god kvardag for alle barna
ved Skjolden oppvekstsenter!

 

                             Vår visjon:                         
         Rom for alle - Blikk for den enkelte

 

Powered by CustomPublish AS