A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Solvorn oppvekstsenter - SFO

SFO er eit frivilleg tilbod før og etter skuletid for barn i 1.-4. klasse. SFO skal vera ein trygg opphaldsplass for barna, gi barna omsorg og tilsyn og leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar.

SFO er stengt i skuleferiar og ved elevfrie dagar. Det er då SFO-tilbod ved skulen på Hafslo. Opningstider for SFO: måndag- fredag: 07.30-08.30 og 13.15-16.30.

Telefon: 57685840, e-post: grete.marie.skarhaug.solvi@luster.kommune.no

              97579594: Heidrun

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS