Administrasjonen kjem til å halde fram arbeidet med å skaffe underlagsmateriale til planen, og me kjem attende med ny møtedato når me veit meir når eit slikt møte kan haldast. Ei løysing er at me varslar formelt oppstart av planarbeidet om ikkje alt for lenge, før me kan halde folkemøte, men dette har me ikkje teke stilling til enno. Me vurderer situasjonen fortløpande og vil informere når me har noko å informere om.

Hafslo oversikt.jpg