Program:
Fylkesmannen: Orientering om fangstutvikling i Jostedøla
Miljødirektoratet: Påleggsunderøkingar
Statkraft: Kva er gjort i vassdraget
Uni Miljø Research: Resultat frå mange år med undersøkingar. Råd om vegen vidare
Lokale innspel og diskusjon

Velkommen!