Program:
NVE - kort resymé frå sist møte
Fylkesmannen - kort orientering om fiskereguleringar
Ferskvannsbiologen – Presentasjon av biologiske undersøkingar i Mørkridselvi
Ordet fritt
Oppsummering/vegen vidare

Me oppmodar om å vidareformidla invitasjonen til grunneigarar og andre interesserte.

Velkommen!