Luster kommune inviterer til ope møte om planprogrammet for utarbeiding av buffersoneplan for verdsarvminnet Urnes stavkyrkje.

Program

  • Velkommen v/Marit Aakre Tennø
  • Kva er ei buffersone?  v/Sofie Klemetzen
  • Gjennomgang av planarbeidet, avgrensing, omfang m.m. v/Torunn Løne Vinje
  • Spørsmål, drøftingar og innspel
  • Oppsummering og vegen vidare

Marit Aakre Tennø styrer ordet

Planprogram finn de her
Høyringsfrist 27.03.21

Vel møtt!