Rådhuset

Redusert opningstid kl. 10.00 - 14.00 til 2. august. Avtalar kan gjerast utanom dette.

OBS: Sentralbordet er stengd i veke 30 og 31 grunna uventa fråver. Sjå eigen informasjon.

Telefonliste Luster kommune

 

Legekontoret

Vanleg opningstid kl. 8.00 - 14.30 (telefon til kl. 14.00)
I sommar frå 1. juli vil resepsjon og sentralbord vere stengt mellom kl. 11.30 og 12.

 

Kyrkjekontoret

Vanleg opningstid måndag og tysdag kl. 09.00 - 14.00. 

Kontakt kyrkjekontoret

 

Simas - miljøstasjonen 

Ope måndag kl. 09.00 - 14.00. Onsdag og torsdag kl. 14.00 - 19.00 t.o.m. 31. august.

Tømmekalendar 2. halvår

 

Teknisk drift

Kommunalteknisk vakt tlf.: 481 02 120 kan nyttast til meldingar / beskjedar om viktige hendingar på veg-, vatn- og avløpsnettet.

Meld frå om hendingar på FiksGataMi

 

NAV 

Publikumsmottak ope for drop-in tysdagar kl. 12.00 - 14.00.

Kontakt NAV

 

Bibliotek

Ope tysdag - fredag kl. 11.00 - 15.00 og laurdag kl. 11.00-14.00 (gjeld 24. juni - 18. august)
Stengt frå 25. juli til 2. august

 

Lustrabadet

Sommarferie 24. juni - 18. august:

Måndag - Fredag - 10:00 - 18:00
Laurdag og søndag - 10:00 - 17:00

26. August: 15:00 - 18:00