Krins

Vallokale

Opningstid

Skjolden

Fjordstova, inngang frå nedste parkering

Kl. 09.00 - 19.00.

Gaupne

Idrettshallen

Kl. 09.00 - 20.00

Hafslo

Samfunnssalen, inngang ved ballbana

Kl. 09.00 - 19.00