Det er maksgrense for kor mange deltakarar me kan ha på kvar aktivitet, og påmeldinga skjer difor etter førstemann til mølla-prinsippet. Det blir mogleg å setja seg på venteliste om aktivitetane er fulle.

Grunna covid-19 og smitteverntiltak kan det bli aktuelt å måtte avlysa arrangement på kort varsel. Det same gjeld om det blir for få påmeldte til enkelte aktivitetar.

Sjå liste over alle sommarskulekursa her