STATKRAFT BEDRIFTSIDRETTSLAG GAUPNE

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 930599484

Forretningsadresse:
Gaupnegrandane 21
6868 GAUPNE
Stiftelsesdato:
2022-12-16
Frivillig organisasjon:
Nei