LUSTER FAMILIEMØTE

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 995061945

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
Gaupne Bedehus
Øyagata
6868 GAUPNE
Stiftelsesdato:
2007-11-01
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Torodd Urnes
Fet 4
6873 MARIFJØRA