FLATTUN PAINTBALLKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 995783541

Forretningsadresse:
c/o Bård Flattun Lilleeng
Gardavegen 2
6868 GAUPNE
Stiftelsesdato:
2009-05-24
Frivillig organisasjon:
Ja