Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mai 2021 kl. 14:05

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og anna informasjon knytt til koronaviruset.

Les meir...
7. mai:

Treng bedrifta di ny kompetanse og omstilling?

Vestland fylkeskommune tilbyr midlar til intern opplæring for bedrifter. Søk innan 22. mai.  Les meir...

Postliste


Om innsynsrett
Om postlista

Slik søker du i postlista:
Skriv søkeord i søkefeltet. Merk av om du søker i alle dokument, inngåande, utgåande eller notat.
Klikk oppdater.

For å sjå all post ein bestemt dato, klikk i datofelt vel aktuell dato i kalender.
Klikk oppdater.

Luster kommune sin personvernerklæring

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Heidi Thune Sandaker, Linn Johanne Rebni Thune, Maj Synnøve Rebni Thune, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland Fylkeskommune, Erik Bolstad, Torill Neverdal, Simon James Page, Thor Fjeldberg, Torild Bente Bye, Monika Page
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Jon Bolstad
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Magnar Kroken
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Gunnar Ofte
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Benedikte Falkgjerdet Saur
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Emma Espedal
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Olav Martin Listou
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Gerd Myklemyr
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Isabel Achita Wiig
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Kristine Haugen
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Advokatfirmaet Strand & Co ANS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Per Melchior Fuhr
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Oda Melheim
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Stiftinga Ormelid Gard
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: John Geir Sperle
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: NVE
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Per Melchior Fuhr
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Oda Melheim
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Oda Melheim
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Solvorn Vatningslag SA
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Vestland Fylkeskommune v/eldrerådet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: HTV Fagforbundet Luster
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Tømrar Lars Erik Kjos AS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Enya Heggestad
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Enya Heggestad
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Ingar Norberg
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Ravna Kristina Nikkinen Søvde
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Bodil Johanne Skjerven Brennesvik
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Bodil Johanne Skjerven Brennesvik
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Folkehelseinstituttet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Valgdirektoratet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Benedikte Falkgjerdet Saur
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Hans Nes Bygg AS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Røyrleggjarservice AS
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Linda Goldmann
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Britt Dagrunn Brugrand
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Anne Grethe Sønsthagen
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Veitastrond Idrettslag
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Ks-Kommunesektorens Organisasjon
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Ernst Veum, Johannes Olav Hauge, Solveig Tangsbøen Nilsen, Ivar Kvalen, Lill-Margaret Bjerkvik
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Samediggi / Sametinget
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar:
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Einar Lunde
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Nikolas Munkvold Dalskau
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Anita Veum Hauge
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Kommunekraft AS
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Indre Sogn Jordskifterett
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Miljødirektoratet, Statsforvaltaren I Vestland, Øyvind Johan Samnøy
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Miljødirektoratet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Kontrollutvalet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Kontrollutvalet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: As Arkitektkontoret 4 B
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Hafslo Bygg Service
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Vegard Molland Røneid
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Idrettslaget Bjørn
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Justis- og beredskapsdepartementet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: La-Bim AS
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: Språkrådet
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Helle Kristin Hillestad
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Gjert Andreas Hillestad
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Hanna Søvde Bolstad
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Maria Steinset Teigen
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: Yttri Nils M
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar:
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar:
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 10.05.2021 - Mottakar: *********************