Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. jan. 2022 kl. 10:24

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og kan registrere positiv sjølvtest.

Les meir...
A A A

Postliste (arkiv - før 2022)

Slik søker du i postlista:
Skriv søkeord i søkefeltet. Merk av om du søker i alle dokument, inngåande, utgåande eller notat.
Klikk oppdater.

For å sjå all post ein bestemt dato, klikk i datofelt vel aktuell dato i kalender.
Klikk oppdater.

Luster kommune sin personvernerklæring

Det blir ikkje publisert postliste i perioden frå 23. desember til fyrste del av januar. Om det er saker du er på jakt etter so er det berre å ta kontakt med oss  - postmottak@luster.kommune.no. Me hjelper deg gjerne!

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 22.12.2021 - Mottakar:
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Johannes Hauge, Gjøran Johansen
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Luster Bondelag, Vest politidistrikt, Statens naturoppsyn, Reinheimen/Breheimen Villreinutval, Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen, Vest-Jotunheimen villreinutval, Villreinnemnda for Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Turlag, Luster Turlag, Naturvernforbundet Sogn og Fjordane, FNF Sogn og Fjordane, Johan Hilleren, Hafslo Røde Kors Hjelpekorps, Ove Arild Melheim, Jon Evjestad, Jan Øyvind Bolstad, Magnar Kvam, Luster Røde Kors, Hafslo grunneigarlag, Hafslovatnet Grunneigarlag, Modvo grunneigarlag, Gaupne grunneigarlag, Røneid grunneigarlag, Leirdalen grunneigarlag, Jostedal grunneigarlag, Luster grunneigarlag, Fjøsne grunneigarlag, Skjolden grunneigarlag, Fortun grunneigarlag, Ornes grunneigarlag, Veitastrond beitelag, Sørsida beitelag, Skjolden Beitelag, Luster beitelag, Fortun beitelag, Vang kommune, Lom kommune, Sogndal kommune, Årdal kommune, Skjåk kommune, Jotunheimen nasjonalpark, Jostedalsbreen nasjonalparkstyre, Breheimen Nasjonalparkstyre, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland Fylkeskommune
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Eu-Supply Holding AB
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Eu-Supply Holding AB
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Veglaget Ilaget-Lø-Hornane v/ Per Melchior Fuhr
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Havnen Anlegg AS, Rune Holt AS, Norenberg Ole Mads, Mesta As Avd Førde, Jan Opgård AS, Fs Anlegg AS, Brødrene Lomheim AS
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Vidar Aasen
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Miljøretta helsevern - Indre Sogn
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Anne Judith Leirdal
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Direktoratet for mineralforvaltning
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
21/3670-1 Samtykke
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: *********************
21/3670-2 Samtykke
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: *********************
21/3670-3 Samtykke
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Edel Fuglesteg
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Vestland fylkeskommune
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Fjord Cycling AS
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Mariann Fuglesteg
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Kjetil Landmark
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Multiconsult Norge AS, Norconsult AS, Sweco Norge AS
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Oddvar Peder Bakken, Ole Inge Skagen, Nils Jørgen Bøen, Randi Kristin Bugge, Vigdis Urnes, Tormod Urnes, Ragnhild Oddrun Hatlevoll Nundal, Berit Herborg Hatlevoll, Erlend Gran, Åslaug Hansegård, Dag Kjølstad, Magne Urnes, Geir Offerdal, Kjellaug Bøen, Alvhild Bøen, Anne Kristine Urnes, Yngve Lundquist, Johan Fredrik Urnes, Jørgen Alexander Urnes, Arnfinn Johan Bratt Urnes, Hilde Lundquist, Britt Kirsti Skagen Schulze, Vestland fylkeskommune, NVE - Region vest, Simas IKS, Statens vegvesen, Luster Energiverk AS, Statsforvaltaren i Vestland, Sogn brann og redning IKS, Ornes Grendalag, Samarbeidsgruppa for Sørsida
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: IMDI
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Hafslo Sogelag
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Nærings- og Fiskeridepartementet
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Rune Fuglesteg
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Helse Førde Hf
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Utdanningsdirektoratet
21/3263-16 Informasjon
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Sogn Brann og redning IKS
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Utdanningsdirektoratet
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Per-Arvid Hauge
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Siri Therese Nummedal
Dato: 22.12.2021 - Mottakar:
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Sogn Avis
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Norconsult AS, Arkitektkontoret 4B
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Lie AS
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Ytre Eikjo Rorgemoen
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: NVE - Region vest, Arkitektkontoret 4B
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Janne Melheim
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Per Melchior Fuhr
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Arkitektkontoret 4 B
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Per-Arvid Hauge
Dato: 22.12.2021 - Mottakar:
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Iver Myklemyr
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Arne Bøkenes
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Avsendar: Kopinor
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: *********************
Dato: 22.12.2021 - Mottakar: Lustrabaatane AS