Fristane for produksjons- og avløysertilskot skal praktiserast meir fleksibelt i 2018. Dvs. at dei som ikkje fekk søkt innan fristen 15. mars 2018, eller som vil endre opplysningane i del 1 av søknaden, no får høve til å levere del 1 av søknaden. Søknad må fyllast ut på papir og må leverast til kommunen innan 29.oktober 2018.

For haustens søknadsomgang er det mogleg å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. 29. oktober. Les meir her.

Dette gjeld produksjonstilskot, ikkje RMP.

 

prod.tilskot.jpg