Denne søknadsomgangen gjeld dyretal pr 01.03.

Søknadsskjema og informasjon finn du her 

Du kan endra innsendt søknad i 14 dagar etter fristen.

Søknad kan også leverast i 14 dagar etter fristen, med då blir det 1000 kr trekk i tilskotet for kvar dag etter fristen.

Ved spørsmål kontakt: Liv Ellingseth tlf. 57 68 55 13