A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

Elevrådet på skulen:

 1. Erle
 2. Ella Kristin
 3. Julius
 4. Nora (nestleiar i elevrådet, fast medlem i SU og SMU)
 5. (Ingen)
 6. Julia (leiar i elevrådet, fast medlem i SU og SMU) 
 7. (Ingen)

Barnehage: Foreldreutval 4 representantar (2 av dei er òg med i Samarbeidsutvalet)

Skule: Foreldrerådet er alle foreldra, Foreldrearbeidsutvalet (FAU) har ein foreldrerepresentant (klassekontakt) frå kvart trinn, Elevrådet har ein elevrepresentant frå kvart trinn, Skulemiljøutvalet (SMU) har representantar frå elevar, foreldre, leiinga og dei tilsette, men elevar+foreldre skal ha fleirtal i utvalet.

Felles: Samarbeidsutvalet (SU) har representantar frå elevar, foreldre, leiinga, dei tilsette og politisk styre i kommunen.

Foreldrerepresentantar i barnehagen = Foreldreutval barnehage:

 • Lina Øygard Reksten (SU-representant, leiar i foreldreutval barnehage)
 • Anne Marte Snøtun (SU-representant, nestleiar i foreldreutval barnehage)
 • Marthe Gjerde (1. vara i SU)
 • Ida Wulfsberg (2. vara i SU)

Foreldrerepresentantar (klassekontaktar) skule = FAU (foreldrearbeidsutvalet):

 1. klasse: Gry Andreassen Leirdal
 2. klasse: Salome Tweve
 3. klasse: Sofie Klemetzen, Leiar 
 4. klasse: Nils Joar Ormberg, Nestleiar
 5. klasse: -
 6. klasse: Vidar Aasen
 7. klasse: -

FAU har desse verva (vert fordelte på konstituerande møte):

 • leiar i FAU, fast i SU og SMU
 • nestleiar i FAU, fast i SU og SMU
 • skrivar i FAU = 1. vara til SU og SMU
 • kasserar i FAU = 2. vara til SU og SMU

Samarbeidsutvalet (SU) for skule og barnehage (11 medlemmar):

 • Leiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Nestleiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Leiar i foreldreutval barnehage
 • Nestleiar i foreldreutval barnehage
 • Leiar i elevrådet
 • Nestleiar i elevrådet
 • Karine Blikra (tilsett, pedagog barnehage)
 • Sigbjørn Leirdal (tilsett, andre yrkesgrupper ved oppvekstsenteret)
 • Arvid Elvekrok (tilsett, pedagog skule)
 • Oddmund Hoel (politisk vald representant for kommunen)
 • Mette F. Reinertsen (leiar - representant for kommunen, vara: Anne Kristin Halveg)

Skulemiljøutvalet - SMU (elevar og foreldre skal ha fleirtal):

 • Leiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Nestleiar i fau (1.vara til SU/SMU: skrivar i fau, 2.vara til SU/SMU: kasserar i fau)
 • Leiar i elevrådet
 • Nestleiar i elevrådet
 • Arvid Elvekrok (tilsett, pedagog skule)
 • Oddmund Hoel (politisk vald representant for kommunen)
 • Mette F. Reinertsen (leiar-representant for kommunen, vara: ass. rektor/styrar Anne Kristin Halveg)
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS