A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2020-03-03

SU-møte

SU-møte 2 2018/2019

27.mars 2019

Her er PADLET med saker frå møtet

2020-01-07
Logo55_m-visjon21

Oppsummering etter

FORELDREMØTE SKULE 10.september

Trivsel,tillit og respekt, planar og skjermbruk - og ikkje minst vidare arbeid med uteområdet. Her er ei oppsummering av det som vart teke opp på foreldremøtet for skulen måndag 10.september 2018.

2018-09-11

Møte i samarbeidsutvalet 26.9.16 - referat

Her finn de referat frå konstituerande møte i SU 26.september 2016

2016-10-24

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2016/2017

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05

Kven er med i dei ulike rådsorgana?

Råd og utval - oversikt 2015/2016

Foreldreutval, Foreldreråd, Foreldrearbeidsutval (FAU), Elevråd, Skulemiljøutval (SMU) og Samarbeidsutval (SU)

2017-10-05
IMAG0539

Sjå kven som er med i

Elevrådet 2015-2016

2.tr: Ola Tuften & Brage Norberg, 3.tr: Siri Elise Fossen, 4.tr: Jostein Tennø Loe, 5.tr: Thea Tuften, 6.tr: Aslak Skamsar Aasen, 7.tr: Jasmin Kageni Namu (leiar). Fyrste møte: Onsdag 26.august

2017-10-05
flagg

Skulen:

Arbeidsliste frå FAU for 17.mai

Program 17.mai i Jostedalen:

Kl 10: Gudsteneste i Jostedal kyrkje
Kl 11: Tog frå kyrkja til Samfunnshuset - korpset speler
Kl 12.30: Program frå scena i Jostedal samfunnshus
Underhaldning v/skulen og barnehagen, koret, korpset, Rupeungane m.fl. Det vert sal av pølser, is og brus, lapskaus,rømmegraut, kaffi og kaker..
​Arrangementet i Samfunnshuset er eit samarbeid mellom Jostedal oppvekstsenter og lag og organisasjonar i bygda - koordinert av Jostedal bygdelag.
2015-05-13
bankgåve-elevidear3

Del 2: Demokratisk prosess

Korleis skal me nytte 100 000 frå Luster Sparebank?

Alle klassane har diskutert om me skal bruke alle pengane på EIN ting, eller om me skal gå for ei "pakke" med fleire ting me satsar på, og alle har prioritert kva for ting det er viktigast for dei at me har med i "pakka". Dette tek elevrådsrepresentantane med seg til elevrådsmøte måndag 17.nov.

2014-11-16
Powered by CustomPublish AS