A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Skulemiljøutvalet (SMU)

For innkallingar og referat som gjeld FAU og SU/SMU, sjå "Samarbeid med heimen".

Her finn du meir om:

  • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Skulemiljøutval (SMU)
2016-05-20

Elevråd

Her finn du meir om:

  • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Elevråd
2016-01-19

Foreldreråd (FAU)

Her finn du meir om:

  • Kva opplæringslova seier om brukarmedverknad og Foreldreråd (FAU)
2016-01-19
Powered by CustomPublish AS