A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Foreldrerådet barnehageåret 2019-2020

Raud: Ingunn Røsdal - Sækreter (Trine Anita Systad vara)
Blå: Hege Fuhr - Nestleiar (Mariann Fuglesteg vara)
Oransje: Geir Hauge- Leiar (Øivind Kristiansen vara)
Turkis: Hege Stein (Kim Sandvik vara)
Grøn: Elin Ekrene (Tone Berget vara)
Rosa: Ronny Fossøy (Inger Marie Ensrud vara)

2019-09-10

Foreldrerådsstyret 2018/2019

Foreldrerådet består av alle foreldre i inneverande år.
Foreldrerådsstyret er ein frå kvar base, og ein vara frå kvar base.

Geir Hauge (Ingunn Røsdal) Oransje
Cecilia Strøm-Sire (Therese B. Hatlevoll) Turkis
Hege Fuhr (Ina Kristin Melheim) Blå
Elisabeth Dale Larsen (Line E. Bråten) Grøn
Øivind Kristiansen (Inger Marie Ensrud) Rosa

2018-10-22

Samarbeidsutvalet 2018/2019

Geir Hauge og Hege Fuhr (foreldrerådsrepresentantar)
Anne Iren Falkgjerdet og Marit Oline Sandvik (personalrepresentantar)
Gunn Beate T. Lefdal (politisk representant)
Anne Merethe Kvalsøren (Styrar)

2018-10-22
Powered by CustomPublish AS