A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Samarbeidsutvalet 2021/2022

Dette barnehageåret har samarbeidsutvalet desse medlemmane:

Eirik Hoem                        - representant frå foreldreutvalet - GML ( leiar )
Øyvind Åsarmoen Møller  - representant frå foreldreutvalet - GML ( nest-leiar ) 
Silje Vinda                     - representant frå Utdanningsforbundet - Gamlestova bhg
Kathrine V Myhre          - vara representant frå Utdanningsforbundet - Gamlestova bhg
Olav Høheim Einan          - representant frå Politikarane ( kommune ) 
Beate Bondevik Lie          - vara representant frå Politikarane ( kommune )
Cathrine Nese                  - representant frå Fagforbundet - Gamlestova bhg
Elin Søhoel                      - vara representant frå Fagforbundet - Gamlestova bhg
Per Rune Joranger          - representant frå administrasjon ( Styrar Gamlestova bhg )

2022-06-07

Foreldreutvalet 2021/2022

Foreldreutvalet for barnehageåret 2021/2022 er sett saman slik :

Leiar : Eirik Hoem
Nestleiar : Øyvind Åsarmoen Møller

Kasserar : Marianne Venjum
Styremedlem : Per Olav Opheimshaug
Styremedlem : Anne Grethe Sønsthagen

2022-06-07
Powered by CustomPublish AS