A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Rådgjevar

yrker

10.trinn

Hospitering veke 44

Elevane skal i veke 44 vere på hospitering. 2 dagar på skule og 3 dagar i arbeidslivet. Valskjemaet kjem i visma flyt skole, og ein rangerar frå 1 - 3 etter kva ein ynskjer. Elevane vil få informasjon fredag 17.september og frist for val er 22.september. 

Kompetansemåla i faget utdanningsval seier at elevane skal hospitere i den vidaregåande skulen for å gjere seg kjend og for å få innblikk idet vidaregåande utdanningsløpet. Dersom eleven har lyst å hospitere på andre skular er det fint om dei kjem innom Mona. 

Dersom det vert problematisk å svare gjennom visma, kan de skrive ut skjemaet som ligg her eller komme innom Mona for papirkopi. 

2021-09-16

Informasjon 10.trinn - skuleåret 2021/2022

Hospiteringa vil for 10.trinn vere i veke 44. 1. og 2.november får dei besøke eit utdanningsprogram, 3.-5.november skal dei skaffe seg jobb som er relatert til studieprogrammet. 

2021-08-24

Hospitering skule - veke 10

Hospiteringsskjema 9.klasse

2021-01-25
Tips til korleis skaffe seg jobb.

28.-30.oktober - 2020

Praktisk yrkesorientering

Informasjon om praktisk yrkesorientering og tips til korleis skaffe seg jobb. 

2020-10-12
10[1]

Hospitering veke 44 -2020

Slik situasjonen med korona ser ut no gjennomfører me planlagt hospitering i veke 44. Endringar kan skje på kort tid, om smittesituasjonen endrar seg. 

2020-09-04

Skuleåret 2020/2021

No er me godt i gang med eit nytt skuleår. og for 10.klasse blir det litt nytt ein skal forhalde seg til.

2020-08-28

Skjema til bruk når du skal skaffe deg jobb. Innleveringsfris 26.februar 2020

Praktisk yrkesorientering

2020-02-10
Powered by CustomPublish AS