A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Rådgjevar

Hospitering skule - veke 10

Hospiteringsskjema 9.klasse

2021-01-25
Tips til korleis skaffe seg jobb.

28.-30.oktober - 2020

Praktisk yrkesorientering

Informasjon om praktisk yrkesorientering og tips til korleis skaffe seg jobb. 

2020-10-12
10[1]

Hospitering veke 44 -2020

Slik situasjonen med korona ser ut no gjennomfører me planlagt hospitering i veke 44. Endringar kan skje på kort tid, om smittesituasjonen endrar seg. 

2020-09-04

Skuleåret 2020/2021

No er me godt i gang med eit nytt skuleår. og for 10.klasse blir det litt nytt ein skal forhalde seg til.

2020-08-28

Skjema til bruk når du skal skaffe deg jobb. Innleveringsfris 26.februar 2020

Praktisk yrkesorientering

2020-02-10

Innleveringsfrist 23.januar

Valskjema hospitering 9.klasse

2020-01-13

Oppgåver til skulehospitering og arbeidsplass veke 44

Oppgåver i samband med hospitering - 10.klasse

2019-10-23
Powered by CustomPublish AS