Første kurssamling er tysdag 3. mars 2020.
Tid: kl 13.00 - 15.00
Stad: kantina i 2. etg på helsesenteret i Gaupne
Det blir fire kurssamlingar.

Tema:
-Innføring i kognitiv metode
-Depresjon og mestring
-Angst og mestring
-Søvnproblem
-Førebygging og mestring av tilbakefall

Viss du ynskjer å delta eller få meir informasjon om kurset; kontakt oss på rask.psykisk.helsehjelp@luster.kommune.no eller tlf: 57 68 56 37