Frå 2. juli kan du sjølv sjå svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart.
Kommunelegen melder at helsetenesta sender sms til dei som ikkje har bank-id for pålogging i helsenorge.no.

Informasjon frå Folkehelseinstituttet om tenesta.