«Kompensasjonsordningen har vært i drift en drøy uke, og allerede har 13 500 bedrifter fått utbetalt støtte. Slik at de kan dekke kostnadene som ikke forsvinner selv om aktiviteten går ned og de ansatte blir permittert.

Ordningen er utformet med mål å unngå unødige konkurser og oppsigelser. Da er det viktigere at de aller fleste bedriftene får pengene raskt, enn at ordningen treffer perfekt og 100 % rettferdig. Det har vi varslet hele tiden, og slik ble det.

Derfor gjør vi nå noen justeringer slik at ordningen treffer enda litt bedre i neste søknadsrunde, i midten av mai en gang. Vi er ikke i mål med alle justeringene ennå, men noen er klare og andre jobber vi videre med:

Den første handler om egenandelen som bedrifter må betale dersom de ikke er stengt ned av staten:

Innspillene vi har fått, og vurderingene vi har gjort, tilsier at egenandelen på 10 000 kroner er litt høy. Den vil derfor bli halvert til 5 000 kroner fra og med søknaden for april.

Ifølge anslagene våre, vil det føre til at rundt 10 000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen. Ingen får kompensert alt. Det er derfor naturlig å beholde en liten egenandel.»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/finansministerens-innledning-pa-pressekonferanse-om-koronasituasjonen28.-april/id2700200/