Spørsmål om planframlegget kan rettast til Luster kommune, v/plansjef Arne Ingjald Lerum, tlf. 57 68 55 07, E-post: arne.ingjald.lerum@luster.kommune.no  

Plankart

Planomtale

Saksprotokoll

Saksutgreiing