Spørsmål knytta til planframlegget kan rettast til Luster kommune v/planleggjar Inger Handegård
tlf.: 57 68 55 91, E-post: inger.handegard@luster.kommune.no 

Merknader til planframlegget skal sendast til Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne
E-post: postmottak@luster.kommune.no innan 20. august 2018. 
Husg å merk brev eller e-post med plan-id eller plannamn.

Føresegner

Plan

Saksprotokoll