A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Samarbeid med heimen

SU

SU 2021-22:

Leiar i SU: Malin Skinlo

Nestleiar i SU: Anne G. Kolstad

Referent i SU: rektor

Medlemar av SU:

Inga Orrestad, leiar elevråd

Frida Bringe, nestleiar elevråd

Malin Skinlo, leiar FAU bhg (vara: Anne Verlo)

Anne G. Kolstad, nestleiar FAU bhg (vara: May Grethe Lerum)

Beate S. Vigdal, leiar FAU

Elisabeth Orrestad, nestleiar FAU

Monica Sognnes, pedagog skule (vara: Dagfinn Hovland)

Marit Fuhr, andre tilsette skule (vara: Lillian Lanner)

May Grethe Lerum, pedagog bhg (vara: Hege Solheim)

Solveig Farestveit, andre tilsette bhg (vara: Evy Alme)

Charlotte Bringe, repr.kommunen (vara: xxx)

Eli Hansen Moen, repr.kommunen (vara: Lena Stai Bolstad)

 

Medlemar av SMU:

Inga Orrestad, leiar elevråd

Frida Bringe, nestleiar elevråd

Beate S. Vigdal, leiar FAU

Elisabeth Orrestad, nestleiar FAU

Monica Sognnes, pedagog skule (vara: Dagfinn Hovland)

Marit Fuhr, andre tilsette skule (vara: Lillian Lanner)

Charlotte Bringe, repr.kommunen (vara: xxx)

Eli Hansen Moen, repr.kommunen (vara: Lena Stai Bolstad)

2021-10-08

FAU

FAU 2020-21

Leiar av FAU: Maria C. Brun

Nestleiar av FAU: Elisabeth Orrestad

Skrivar, FAU: Sigvald Høyheim

FAU 2020-21

Klassekontaktar:

1.klasse: Beate S Vigdal                      Vara: Kari Ingeborg Bukve

2.klasse: Elisabeth Orrestad              Vara: Tore Madsen

3.klasse: Maria C. Brun                     Vara: Ole C. Bringebøen

4.klasse: Sigvald Høyheim                Vara: Laila Sætrehaug

5.klasse: May Elin Dressel                Vara: Heidi Listou

6.klasse: Nina K. Holen                    Vara: Siv-Lise Brun

7.klasse: Monica Furås                     Vara: Kari Ingeborg Bukve

Barnehagerepresentantar:

FAU-leiar BHG, Søtekruse: Gøril Urdahl   Vara: Anne Verlo 

FAU-nestleiar BHG, Løvetann: Ingeborg Fuhr    Vara: May Grethe Lerum

 

2021-02-04

Søknad om skulefri

Ved fråvær inntil 3 skuledagar; send melding til kontaktlærar i Visma Flyt Skole og be om fri.

Ved fråvær inntil 10 skuledagar, må ein søkje på eige søknadsskjema. Dette finn ein på heimesida til Luster kommune under Skule - Rett og Plikt til grunnskuleopplæring - Skjema

 

2019-11-25
Powered by CustomPublish AS