A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Samarbeid med heimen

Kva får du? Kva må du betale for? Kva kostar det dersom noko blir borte?

Utstyrsliste Luster ungdomsskule

2018-09-04

Saman om barn og unge i Luster

Kven kan hjelpe meg? Kva finst av hjelp? Kva gjer eg om eg vert bekymra for ein elev på skulen min? Kva gjer eg om eg ser at nabojenta har det vanskeleg? Dette er spørsmål som du får svar på i Luster kommune sin nye digitale modell som du finn nedanfor. Modellen skal vere til hjelp for alle innbyggjarane i Luster samt tilsette som jobbar med barn og unge. Klikk på sirklane for å kome til dei ulike områda, og vidare på overskrifta som kjem opp.

2018-09-04

Regelverket i grunnskulen - kva treng foreldre å vite?

 Utdanningsdirerktoratet har laga ei oversikt over informasjon om regelverket i grunnskulen. Her får du vite litt om reglar og plikter, kva du kan forvente av opplæringa og kva du skal gjere dersom du ikkje er fornøgd med skulen. 

2017-03-23
Powered by CustomPublish AS