A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

SFO

Frist søknad/endring barnehage: 15.februar (som før)

OBS - Ny frist for søknad SFO: 1.februar!

Hugs at ein må søkje på nytt om ein står på venteliste eller har fått lågare plassprosent enn ein søkte om ved siste opptak.

2016-02-01
julelunsj

Etter ei innhaldsrik førjulstid, vil me ved oppvekstsenteret ynskje alle

God jul og godt nyttår!

Sjå bilete frå den fine førjulstida med mykje samarbeid mellom skulen og barnehagen. Både skule og barnehage startar opp tysdag 5.januar i 2016. Takk for i år!

2015-12-24
anne 1830

Grillfest i barnehagen og sfo

Velkommen til grillfest tysdag 9.juni frå kl 15.30.

Alle tek med det dei treng av grillmat. Me i barnehagen syter for varme grillar, is og brus til ungane og kaffi og kaker til dei vaksne.

Viss været blir dårleg, er me inne i samfunnshuset.

Me minner om at foreldra har ansvar for sine eigne ungar under festen.

Ta gjerne med søsken, besteforeldre og andre som måtte ynskje det!

Vel møtt!

2015-06-02
HoppforNepal

Innsamlingsaksjon ved skulen, ope for ALLE:

Hopp for hjartet - og Nepal!

I samband med skulen sitt arbeid med demokrati, internasjonalt ansvar og solidaritet, har me brukt å ha ein innsamlingsaksjon knytt til fysisk aktivitet for borna, og denne gongen har me i samråd med FAU laga ein aksjon til inntekt for born som er råka av jordskjelvet i Nepal. Ungane i skulen og barnehagen har eit særskilt forhold til Nepal frå Forut-aksjonen i haust, og det vil difor vere noko alle kan relatere til. På skulen har me òg pedagogiske opplegg knytt til jordskjelvkatastrofa denne veka. Her er nettsida til aksjonen vår hos Redd Barna der ein kan betale inn: http://L2W.no/rero.

2015-05-21

Nyttig skjermtid?

Nettsider med gode læringsaktivitetar

Engelsk: STARFALL - lære lydar, lesing og andre aktivitetar på engelsk (frå barnehage til mellomtrinn)

2015-01-26

Info frå "Foreldrepulsen"

"Læreplanen i matematikk på 1-2-3"

HER finn de lenkje til "Læreplanen i matematikk på 1-2-3" (berre bokmål).

2015-01-14
Good Time Charlie

Grendekonsert i samarbeid med Ungdomslaget, fau og Den kulturelle skulesekken

"Good time Charlie" speler i Dølaheimen 20.jan

Elevane i 5.-7.trinn vert IKKJE att på skulen, dei har workshop med musikarane siste økta i vanleg skuletid. Kl 16 har ungdomslaget sal av pølser, kaffi og kaker. Konserten vert ca kl 16.45. Vel møtt til heile bygda! Les meir om opplegget HER.

2015-01-19
uteungar

Velkomne tilbake i skule og barnehage 2015

Godt nyttår!

Takk for i fjor, no er me glade for å ta fatt på eit nytt år!

2015-01-05

Oppfølging frå foreldremøtet

Personvern - film for elevar og føresette

Dette er ein av filmsnuttane me ikkje fekk synt fram på foreldremøtet - det handlar om personvern for born, og filmen vil bli brukt som ein del av nettvet-opplæringa til elevane (4.-7.klasse) på skulen. Filmen er støtta av m.a. utdanningsdirektoratet, og ligg på nettsida DUBESTEMMER.NO. Der ligg òg ein del andre filmar og anna materiell for både skule og føresette.

2014-09-03

Felles for alle foreldre i skule og barnehage:

Foreldremøte 28.aug (kl 19.30) - saker

Stad: I matsalen på samfunnshuset

Saker: Satsingsområde 14/15 (m/presentasjon av Luster kommune sin nye leseplan for skule og barnehage), medievaner og skjermtid, bruk av pengegåve frå banken, trivsel og læringsmiljø, praktisk info (m.a. skuleskyss)

Foreldrekontaktar møter kl 19, konstituering av FAU (skule) og samarbeidsutval (skule og barnehage)

2014-08-25
Powered by CustomPublish AS