Når det gjeld fastsetjing av skatt og folkeregister kan du kontakte: 
Skatt Vest 
Postadresse: Postboks 9200, Grønland, 0134 OSLO
Besøksadresse: Njøsavegen 2, 6863 LEIKANGER
Telefon: 80080000

 

Skatteattest
Skatteattest bestiller du via Altinn

 

Kommunane krev inn skatt på vegne av stat og kommune. 

Kontakt
Skatteoppkrevjaren i Luster

Rådhusvegen 1, 6868 GAUPNE
Postadresse: postboks 77, 6866 Gaupne

Telefon: 57 68 55 46
E-post: skatt@luster.kommune.no 
 

Skatteetaten overtek skatteoppkrevjaroppgåvene frå 1. november

 

Bankgiro skatt: 6345 06 14264

NB! Hugs at ved betaling av skatt og arbeidsgjevaravgift må du ha KID-nummer.
KID-nummer finn du her