Skogbruk

Luster kommune har felles skogbrukssjef med Sogndal kommune. 
Skogbrukssjef Arne Kristian Borger har kontordagar i Luster måndagar og tysdagar og i Sogndal torsdagar.

Nedanfor finn du nyttig informasjon for skogeigarar.

Tømmerstokkar

Kontakt

Skogbrukssjef Arne Kristian Borger

Tlf: 57 68 55 51
mån, tys
E-post

Sist oppdatert 30. september 2021