Vestskog, Sogn og Fjordane skogselskap, Skog i Sogn - skogforvlatninga og Luster kommune