Skulereglar

SKULEREGLAR
1. Me skal ikkje mobbe andre
2. Me skal prøve å hjelpe elevar som blir
mobba
3. Me skal òg vere saman med elevar som lett
blir åleine
4. Om me veit at nokon blir mobba, skal me
fortelje det til lærar eller dei heime

2012-08-24 Tore Sviggum
Tips ein ven  Skriv ut