Lenke til nynorsk plakat.

Helsedirektoratet har plakat på fleire språk. Vanar som førebyggjer smitte. https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

Dersom de vil ha hjelp til å trykke opp plakatar, kan de kontakte servicetorget i kommunen, tlf. 57685500.

vanar som førebyggjer smitte.JPG