Det er 19 jobbar spredt i kommunen som er ledige for ungdommane.
I går hadde Ungdommens kommunestyre trekning på kven som får tilbod om jobb og no har alle fått informasjon på e-post.
Det er så kjekt å ha så ivrig ungdom, heldige Luster kommune!

Ikkje fått e-post?, ta kontakt med Mona på mona.jacobsen@luster.kommune.no