Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema er tilgjengeleg på anleggsregisteret.

Lokale søkarar må vera merksame på at anlegg det vert søkt tilskot til må vera registerte i nasjonalt anleggsregister og fått tildelt eit eige anleggsnummer,  sjekk her. 

Alle vedlegg skal nummererast og leggast ved søknaden som PDF. Sjå detaljert forklaring

Treng nokon hjelp med med arbeidet kan de kontakte Erling Bjørnetun, e-post: erling.bjornetun@luster.kommune.no

Klatrepark Hafslo + nærmiljøanl.jpg