Kan du tenkje deg å delta i ei spørjeundersøking om kva unge meinar om det å bu i ein
distriktskommune?

Bli med i trekninga av åtte gåvekort på kr 500.

Svara frå undersøkinga skal brukas av Ungdommens distriktspanel. 10 ungdommar frå heile lande skal gje regjeringa 10 gode råd om framtidas distriktspolitikk. Ditt svar er viktig for å forstå kvifor nokon vil eller ikkje vil bu i en distriktskommune.

Undersøkinga er anonym. Du treng ikkje bu eller ha budd i en distriktskommune for å delta.

Det tek 8-10 minuttar å svare.

Klikk her for å delta