Søknaden kan sendast kommunen på dette skjemaet, ev. på e-post.

Retningslinjer for gjødselvarer mv - informasjon

Søknaden skal innehalde:

- Grunngjeving

- Areal for spreiing

- Gjødselplan

- Tidsperiode som ein søkjer for

Kommunen kan maksimalt gje utsetjing til 1. oktober.