Indre Hafslo oppvekstsenter har dette året 33 elevar fordelt på 1.-7. trinn og 36 barnehageplassar.
Både oppvekstsenteret og kommunen er utviklingsorienterte. I åra framover vil elevtalet auka.

Me treng rektor/styrar med tiltreding så snart som mogleg. Er du ein person med engasjement og ambisjonar om å skapa ein god barnehage og skule, så kan dette vera ei stilling for deg.

Ta gjerne kontakt med kommunalsjef Knut Åge Teigen, tlf. 951 47 914.
Her finn du søknadsskjema og meir informasjon om denne spanande stillinga