På sida Kulturen i Naturen under Kultur, idrett og fritid på heimesida finn oversyn over filmane i prosjektet.

Kva er ein støl? I denne filmen forklarar Olav Krokgilja Stølen, professor i plantekultur, bakgrunnen for at det i  landbruket var stølsdrift.

Korleis gjekk buforinga føre seg? Kva er ei budeie / budeiedalt? Korleis var arbeidsdagen? Kva vart produsert på stølen?

Vi møter også leiaren i Luster turlag, Oddstein Haugen, som har visjonar for ei utvikling der stølen blir sentral i eit framtidig friluftsliv.