På grunn av arbeid på høgspentnettet, vert det straumutkobling på Veitastrond frå Soget frå torsdag den 12.07.2018 ca kl. 22:00 til fredag den 13.07.2018 ca kl. 03:00.
Arbeidet kan bli avslutta tidlegare og nettet må heile tida reknast som straumførande.

Luster Engergiverk AS v/driftsavdelinga