A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Styringsdokument

Lov om barnehager

2012-11-06

Rammeplan for barnehagen

2017-08-15

Årsplan

Årsplan for Gamlestova bhg 2022         (stor utgåve) - arbeidsdokument for personalet !Årsplan for barnehageåret 2022 - 2023 (liten utgåve)

2022-09-12

Til deg som er ny brukar i Gamlestova barnehage

2022-09-12

Språkplan 2020

2020-08-14

Regional kompetanseheving for Gamlestova bhg, Haust 2020 - Vår 2022

2021-03-23
Powered by CustomPublish AS