A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Styringsdokument

Lov om barnehager

2012-11-06

Rammeplan for barnehagen

2017-08-15

Årsplan

Årsplan for Gamlestova bhg 2021         (stor utgåve) - arbeidsdokument for personalet !
Årsplan for barnehageåret 2020 - 2021 (liten utgåve)

2021-03-23

Til deg som er ny brukar i Gamlestova barnehage

2020-08-14

Språkplan 2020

2020-08-14

Regional kompetanseheving for Gamlestova bhg, Haust 2020 - Vår 2022

2021-03-23
Powered by CustomPublish AS