A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

FELLES FORELDREMØTE 11.APRIL KL 18.30

Tema: Inkluderande miljø og nettvet/skjermtid

Som det vart avtalt på foreldremøta i haust, vert det eit felles tema-foreldremøte før påske. Dato: 11.april. Meir info kjem når Samarbeidsutvalet har drøfta sakliste.

 

Følg med på kvardagen i skule og barnehage på Instagram (i app eller nettlesar):

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS