Temamøte for alle organisasjonar som treng hjelp til søknadsprosessar om td. spelemidlar.

Kultursjef Erling Bjørnetun vil leie denne økta.

  • Søknader om spelemidlar - korleis går prosessen?
  • Kva kjenneteiknar ein god plan?
  • Anleggsfase og byggherre + driftsfase og organisering av drifta

Vel møtt!

Arrangør: Luster idrettsråd