Luster kommune held fram med koronavaksinering kvar onsdag. Frå 9/2 vil all vaksinering skje på Helsestasjonen i Helsesenteret i tidsrommet 15-17. Vi ber om at ein bestiller time for å unngå unødvendig kø. Drop-in er mogleg.

Registrer positiv sjølvtest i det blå feltet på kommunen si heimeside.


Under finn du ein enkel oversikt over kva du bør gjere ved smitte.

karantene flytskjema[1].png