Tilbod om leksehjelp

Leksehjelpa er eit frivilleg tilbod som elevar i 4.-7 .klasse og 8.-10. kl. kan melde seg på. Tilbodet starta i veke 34, for 4. - 7. kl. måndag og onsdag og for ungdomsskulen onsdag. Instruks for leksehjelp.docx.pdf

Rutinar for leksehjelpa: 

2021-08-31 Hilde Holte Selland
Tips ein ven  Skriv ut