Du kan tinga ein av dei faste leigekøyrarane til å hjelpa deg med:

 • transport til hytta (også av personar)
 • tilsyn med hytta (etter nærare avtale)
 • transport av ved
 • transport av rørslehemma

Du kan også tinga leigekøyrar til andre føremål, men i dei fleste tilfelle må du då fyrst søkja om løyve. Du finn søknadsskjema på skjemafana under.

Desse tilbyr scootertransport:

 1. Ove Arild Melheim for området Indre Hafslo og Molden
 2. Røde Kors Hafslo Hjelpekorps for området Hafslofjella
 3. Johan Hilleren for Veitastrond
 4. Jon Evjestad for området Jostedalen, Gaupne og Røneid
 5. Trond Rune Flikki for området Nes, Luster og austover til Mørkridsdalen
 6. Røde Kors Luster Hjelpekorps for området aust for Mørkridsdalen og Lustrafjorden
 7. Magnar Kvam for sørsida av Lustrafjorden