Søknaden omfattar:

  • fiber til Mollandsmarki
  • lisensiert radiobasert breiband på minimum 30mb til Ornes og Kroken og Eikjastrondi
  • fiber mellom Nes og Dale
  • fiber til Veitastrond