gitar.jpgDei står til teneste for å hjelpe alle kor, band, storband, korps, orkester og spelemannslag med å søkje tilskot til kurs og øving så framt dei er medlem i ein musikkorganisasjon

Les meir her

Regelverk ligg under 0 – «Passer ordningen for deg?» 

Nye søkjarar fyller ut dette skjemaet

Dei som allereie er inne i ordninga finn rettleiing under knappane 1 – 5.